Snickeri

Anlita oss för snickeriarbeten, underhåll, service och reparationer i Söderhamn, Bollnäs med omnejd.

Utnyttja ROT-avdraget! Vi ordnar med det praktiska.

Du har möjlighet att få en skattereduktion på 50 % av arbetskostnaden upp till 100 000 kronor per år. Förutsättningen är att du anlitar en hantverkare med F-skattsedel för jobbet. När du nu bara betalar halva arbetskostnaden så unna dig att få arbetet utförd av någon som har rätt kompetens. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden.

  1. Äger och bor i eller har som fritidsbostad eller
  2. Äger och som kundens föräldrar bor i